Công ty Kim Phương Crafts chuyên cung cấp các loại sản phẩm Thủ Công Mỹ Nghệ Viêt Nam được ra từ nguyên liệu Lục Bình tạo các sản phẩm đa dạng và phong phú đồng thời là sản phẩm thân thiện với môi trường và người sử dụng như: giỏ xách lục bình, rổ lục bình, xọt lục bình, túi xách lục bình, thảm lục bình, đệm lục bình các loại theo yêu cầu của khách hàng,...cam kết giá tốt nhất thị trường, chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp, xuất khẩu châu âu, á,...

  • Xếp theo:
Chuồng Thỏ Lục Bình-TL02

Chuồng Thỏ Lục Bình-TL02

Mã SP: KP/LB08064

Giá: Liên hệ
Thuyền Lục Bình-TL01

Thuyền Lục Bình-TL01

Mã SP: KP/LB08063

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Lục Bình - M37

Giỏ Xách Lục Bình - M37

Mã SP: KP/LB08029

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Lục BÌnh - M36

Giỏ Xách Lục BÌnh - M36

Mã SP: KP/LB08062

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Lục Bình - M35

Giỏ Xách Lục Bình - M35

Mã SP: KP/LB08061

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Lục Bình - M34

Giỏ Xách Lục Bình - M34

Mã SP: KP/LB08060

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Lục Bình - M33

Giỏ Xách Lục Bình - M33

Mã SP: KP/LB08059

Giá: Liên hệ
Sọ Lục Bình - S09

Sọ Lục Bình - S09

Mã SP: KP/LB08058

Giá: Liên hệ
Sọt Lục Bình - S08

Sọt Lục Bình - S08

Mã SP: KP/LB08057

Giá: Liên hệ
Sọt Lục Bình - S07

Sọt Lục Bình - S07

Mã SP: KP/LB08056

Giá: Liên hệ
Rổ Lục Bình - R07

Rổ Lục Bình - R07

Mã SP: KP/LB08055

Giá: Liên hệ
Sọt Lục Bình - S06

Sọt Lục Bình - S06

Mã SP: KP/LB08054

Giá: Liên hệ
Sọt Lục Bình - S05

Sọt Lục Bình - S05

Mã SP: KP/LB08053

Giá: Liên hệ
Rổ Lục Bình - R06

Rổ Lục Bình - R06

Mã SP: KP/LB08052

Giá: Liên hệ
Rổ Lục Bình - R05

Rổ Lục Bình - R05

Mã SP: KP/LB08051

Giá: Liên hệ
Rổ Lục BÌnh - R04

Rổ Lục BÌnh - R04

Mã SP: KP/LB08050

Giá: Liên hệ
Rổ Lục Bình - R03

Rổ Lục Bình - R03

Mã SP: KP/LB08049

Giá: Liên hệ
Rổ Lục Bình - R02

Rổ Lục Bình - R02

Mã SP: KP/LB08048

Giá: Liên hệ
Sọt Lục Bình - S04

Sọt Lục Bình - S04

Mã SP: KP/LB08047

Giá: Liên hệ
Túi Lục Bình - M32

Túi Lục Bình - M32

Mã SP: KP/LB08008

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Lục Bình - M31

Giỏ Xách Lục Bình - M31

Mã SP: KP/LB08046

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Lục Bình - M30

Giỏ Xách Lục Bình - M30

Mã SP: KP/LB08045

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Lục BÌnh - M29

Giỏ Xách Lục BÌnh - M29

Mã SP: KP/LB08044

Giá: Liên hệ
Thảm Lục Bình - T02

Thảm Lục Bình - T02

Mã SP: KP/LB08025

Giá: Liên hệ
Rổ Lục Bình - R01

Rổ Lục Bình - R01

Mã SP: KP/LB08043

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Lục Bình - M22

Giỏ Xách Lục Bình - M22

Mã SP: KP/LB08026

Giá: Liên hệ
Thảm Lục Bình - T01

Thảm Lục Bình - T01

Mã SP: KP/LB08035

Giá: Liên hệ
Sọt Lục Bình - S03

Sọt Lục Bình - S03

Mã SP: KP/LB08032

Giá: Liên hệ
Sọt Lục Bình - S01

Sọt Lục Bình - S01

Mã SP: KP/LB08034

Giá: Liên hệ
Sọt Lục Bình - S02

Sọt Lục Bình - S02

Mã SP: KP/LB08033

Giá: Liên hệ
Túi Lục Bình - M02

Túi Lục Bình - M02

Mã SP: KP/LB08018

Giá: Liên hệ
Đệm Lục Bình - T03

Đệm Lục Bình - T03

Mã SP: KP/LB08024

Giá: Liên hệ

Kim Phuong Manufacture of handicrafts in Vietnam - Kim Phương Handicraft, Kim Phuong Company exports handicrafts in Vietnam, Vietnamese handicrafts, kimphuongcrafts, Kim Phuong Crafts,

0919.009.803

Back to top