Công ty Kim Phương Crafts, handicrafts, chuyên cung cấp các loại sản phẩm Thủ Công Mỹ Nghệ Viêt Nam được ra từ nguyên liệu mây tre lá tạo các sản phẩm đa dạng và phong phú đồng thời là giá trị cuộc sống thân thiện với người sử dụng như: giỏ xách mây, tre lá, rổ mây, tre, xọt mây, tre, túi xách mây, thời trang, phong cách,...cam kết giá tốt nhất thị trường, chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp, xuất khẩu châu âu, á,...

  • Xếp theo:
Túi Mây Đan - M29

Túi Mây Đan - M29

Mã SP: KP/SM08013

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M13

Túi Mây Đan - M13

Mã SP: KP/SM08004

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M28

Túi Mây Đan - M28

Mã SP: KP/SM08062

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M27

Túi Mây Đan - M27

Mã SP: KP/SM08061

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M26

Túi Mây Đan - M26

Mã SP: KP/SM08060

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M25

Túi Mây Đan - M25

Mã SP: KP/SM08059

Giá: Liên hệ
Giỏ Mây Đan - M01

Giỏ Mây Đan - M01

Mã SP: KP/SM08055

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M24

Túi Mây Đan - M24

Mã SP: KP/SM08054

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M23

Túi Mây Đan - M23

Mã SP: KP/SM08040

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M04

Túi Mây Đan - M04

Mã SP: KP/SM08031

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M01

Túi Mây Đan - M01

Mã SP: KP/SM08001

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M05

Túi Mây Đan - M05

Mã SP: KP/SM08020

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M03

Túi Mây Đan - M03

Mã SP: KP/SM08002

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M07

Túi Mây Đan - M07

Mã SP: KP/SM08012

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M08

Túi Mây Đan - M08

Mã SP: KP/SM08022

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M09

Túi Mây Đan - M09

Mã SP: KP/SM08021

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M10

Túi Mây Đan - M10

Mã SP: KP/SM08014

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M22

Túi Mây Đan - M22

Mã SP: KP/SM08039

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M21

Túi Mây Đan - M21

Mã SP: KP/SM08038

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan Lục Giác - M20

Túi Mây Đan Lục Giác - M20

Mã SP: KP/SM08037

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M19

Túi Mây Đan - M19

Mã SP: KP/SM08036

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M18

Túi Mây Đan - M18

Mã SP: KP/SM08035

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan Ống - M17

Túi Mây Đan Ống - M17

Mã SP: KP/SM08034

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan Chữ Nhật - M16

Túi Mây Đan Chữ Nhật - M16

Mã SP: KP/SM08033

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M15

Túi Mây Đan - M15

Mã SP: KP/SM08032

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M14

Túi Mây Đan - M14

Mã SP: KP/SM08029

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M12

Túi Mây Đan - M12

Mã SP: KP/SM08003

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M11

Túi Mây Đan - M11

Mã SP: KP/SM08010

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M02

Túi Mây Đan - M02

Mã SP: KP/SM08011

Giá: Liên hệ
Túi Mây Đan - M06

Túi Mây Đan - M06

Mã SP: KP/LB08030

Giá: Liên hệ

Kim Phuong Manufacture of handicrafts in Vietnam - Kim Phương Handicraft, Kim Phuong Company exports handicrafts in Vietnam, Vietnamese handicrafts, kimphuongcrafts, Kim Phuong Crafts,

0919.009.803

Back to top