Công ty Kim Phương Crafts, handicrafts, chuyên cung cấp các loại sản phẩm Thủ Công Mỹ Nghệ Viêt Nam được ra từ nguyên liệu cói, cỏ biển, bàng, tạo các sản phẩm đa dạng và phong phú đồng thời là giá trị cuộc sống thân thiện với người sử dụng như: giỏ xách cỏ bàng. túi cỏ bàng, manh cỏ bàng, mành cỏ bàng, thảm cói ép, đệm cói, thời trang, phong cách, xuất khẩu châu á, châu âu,...cam kết giá tốt nhất thị trường, chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp, xuất khẩu châu âu, á,...

  • Xếp theo:
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M18

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M18

Mã SP: KP/CB08088

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M17

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M17

Mã SP: KP/CB08087

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M16

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M16

Mã SP: KP/CB08086

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M15

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M15

Mã SP: KP/CB08085

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M14

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M14

Mã SP: KP/CB08084

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M13

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M13

Mã SP: KP/CB08083

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M12

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M12

Mã SP: KP/CB08082

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M11

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M11

Mã SP: KP/CB08081

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M10

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M10

Mã SP: KP/CB08080

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cỏ Bàng - M07

Túi Bụng Cỏ Bàng - M07

Mã SP: KP/CB08079

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cỏ Bàng - M06

Túi Bụng Cỏ Bàng - M06

Mã SP: KP/CB08078

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cỏ Bàng - M05

Túi Bụng Cỏ Bàng - M05

Mã SP: KP/CB08077

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cỏ Bàng - M04

Túi Bụng Cỏ Bàng - M04

Mã SP: KP/CB08076

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cỏ Bàng - M03

Túi Bụng Cỏ Bàng - M03

Mã SP: KP/CB08075

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cỏ Bàng - M02

Túi Bụng Cỏ Bàng - M02

Mã SP: KP/CB08074

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cỏ Bàng - M01

Túi Bụng Cỏ Bàng - M01

Mã SP: KP/CB08073

Giá: Liên hệ
Giỏ Cỏ Bàng - M09

Giỏ Cỏ Bàng - M09

Mã SP: KP/CB08072

Giá: Liên hệ
Túi Cỏ Bàng - M08

Túi Cỏ Bàng - M08

Mã SP: KP/CB08071

Giá: Liên hệ
Túi Cỏ Bàng - M07

Túi Cỏ Bàng - M07

Mã SP: KP/CB08070

Giá: Liên hệ
Túi Cỏ Bàng - M06

Túi Cỏ Bàng - M06

Mã SP: KP/CB08069

Giá: Liên hệ
Túi Cỏ Bàng - M05

Túi Cỏ Bàng - M05

Mã SP: KP/CB08068

Giá: Liên hệ
Túi Cỏ Bàng - M04

Túi Cỏ Bàng - M04

Mã SP: KP/CB08067

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M03

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M03

Mã SP: KP/CB08066

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cỏ Bàng - M02

Giỏ Xách Cỏ Bàng - M02

Mã SP: KP/CB08065

Giá: Liên hệ
Giỏ Cỏ Bàng Đan - M01

Giỏ Cỏ Bàng Đan - M01

Mã SP: KP/CB08064

Giá: Liên hệ

Kim Phuong Manufacture of handicrafts in Vietnam - Kim Phương Handicraft, Kim Phuong Company exports handicrafts in Vietnam, Vietnamese handicrafts, kimphuongcrafts, Kim Phuong Crafts,

0919.009.803

Back to top