Công ty Kim Phương Crafts, handicrafts, chuyên cung cấp các loại sản phẩm Thủ Công Mỹ Nghệ Viêt Nam được ra từ nguyên liệu cói, cỏ biển, bàng, tạo các sản phẩm đa dạng và phong phú đồng thời là giá trị cuộc sống thân thiện với người sử dụng như: hộp cói, rổ cói, sọt cói, trang trí gia đình, khách sạn, resort, cao cấp, thời trang, phong cách,...cam kết giá tốt nhất thị trường, chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp, xuất khẩu châu âu, á,...

  • Xếp theo:
Sọt Cói Đan - S21

Sọt Cói Đan - S21

Mã SP: KP/CC08064

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S20

Sọt Cói Đan - S20

Mã SP: KP/CC08063

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S19

Sọt Cói Đan - S19

Mã SP: KP/CC08062

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S18

Sọt Cói Đan - S18

Mã SP: KP/CC08061

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S17

Sọt Cói Đan - S17

Mã SP: KP/CC08060

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R06

Rổ Cói Đan - R06

Mã SP: KP/CC08059

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S16

Sọt Cói Đan - S16

Mã SP: KP/CC08058

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S15

Sọt Cói Đan - S15

Mã SP: KP/CC08057

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S14

Sọt Cói Đan - S14

Mã SP: KP/CC08056

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R05

Rổ Cói Đan - R05

Mã SP: KP/CC08055

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S13

Sọt Cói Đan - S13

Mã SP: KP/CC08054

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S12

Sọt Cói Đan - S12

Mã SP: KP/CC08053

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R04

Rổ Cói Đan - R04

Mã SP: KP/CC08052

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R03

Rổ Cói Đan - R03

Mã SP: KP/CC08049

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S11

Sọt Cói Đan - S11

Mã SP: KP/CC08048

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S10

Sọt Cói Đan - S10

Mã SP: KP/CC08047

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S09

Sọt Cói Đan - S09

Mã SP: KP/CC08046

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R02

Rổ Cói Đan - R02

Mã SP: KP/CC08045

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S03

Sọt Cói Đan - S03

Mã SP: KP/CC08039

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S02

Sọt Cói Đan - S02

Mã SP: KP/CC08038

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S01

Sọt Cói Đan - S01

Mã SP: KP/CC08037

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S04

Sọt Cói Đan - S04

Mã SP: KP/CC08043

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R01

Rổ Cói Đan - R01

Mã SP: KP/CC08010

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S06

Sọt Cói Đan - S06

Mã SP: KP/CC08042

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S08

Sọt Cói Đan - S08

Mã SP: KP/CC08044

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S05

Sọt Cói Đan - S05

Mã SP: KP/CC08041

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S07

Sọt Cói Đan - S07

Mã SP: KP/CC08040

Giá: Liên hệ

Kim Phuong Manufacture of handicrafts in Vietnam - Kim Phương Handicraft, Kim Phuong Company exports handicrafts in Vietnam, Vietnamese handicrafts, kimphuongcrafts, Kim Phuong Crafts,

0919.009.803

Back to top