Công ty Kim Phương Crafts, handicrafts, chuyên cung cấp các loại sản phẩm Thủ Công Mỹ Nghệ Viêt Nam được ra từ nguyên liệu cói, cỏ biển, bàng, tạo các sản phẩm đa dạng và phong phú đồng thời là giá trị cuộc sống thân thiện với người sử dụng như: giỏ cói, xọt cói, túi xách cói, thời trang, phong cách,...cam kết giá tốt nhất thị trường, chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp, xuất khẩu châu âu, á,...

  • Xếp theo:
Giỏ Xách Cói - M15

Giỏ Xách Cói - M15

Mã SP: KP/CC08051

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M04

Giỏ Xách Cói - M04

Mã SP: KP/CC08011

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M05

Giỏ Xách Cói - M05

Mã SP: KP/CC08012

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M07

Giỏ Xách Cói - M07

Mã SP: KP/CC08014

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M14

Giỏ Xách Cói - M14

Mã SP: KP/CC08026

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M13

Giỏ Xách Cói - M13

Mã SP: KP/CC08025

Giá: Liên hệ
Giỏ Cói Cắm hoa - M12

Giỏ Cói Cắm hoa - M12

Mã SP: KP/CC08024

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M11

Giỏ Xách Cói - M11

Mã SP: KP/CC08023

Giá: Liên hệ
Túi Cói Cầm Tay - M10

Túi Cói Cầm Tay - M10

Mã SP: KP/CC08022

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M09

Giỏ Xách Cói - M09

Mã SP: KP/CC08021

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M08

Giỏ Xách Cói - M08

Mã SP: KP/CC08020

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M06

Túi Bụng Cói - M06

Mã SP: KP/CC08013

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M05

Túi Bụng Cói - M05

Mã SP: KP/CC08018

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M03

Giỏ Xách Cói - M03

Mã SP: KP/CC08016 

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M02

Giỏ Xách Cói - M02

Mã SP: KP/CC08008

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M01

Giỏ Xách Cói - M01

Mã SP: KP/CC08007

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M04

Túi Bụng Cói - M04

Mã SP: KP/CC08002

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M01

Túi Bụng Cói - M01

Mã SP: KP/CC08001

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M02

Túi Bụng Cói - M02

Mã SP: KP/CC08019

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M03

Túi Bụng Cói - M03

Mã SP: KP/CC08006

Giá: Liên hệ

Kim Phuong Manufacture of handicrafts in Vietnam - Kim Phương Handicraft, Kim Phuong Company exports handicrafts in Vietnam, Vietnamese handicrafts, kimphuongcrafts, Kim Phuong Crafts,

0919.009.803

Back to top