Công ty Kim Phương Crafts, handicrafts, chuyên cung cấp các loại sản phẩm Thủ Công Mỹ Nghệ Viêt Nam được ra từ nguyên liệu cói, cỏ bàng, lá buông, tạo các sản phẩm đa dạng và phong phú đồng thời là giá trị cuộc sống thân thiện với người sử dụng như: nón cói đi biển, nón cỏ bàng đi biển, mũ cói, mũ cỏ bàng, ống hút cỏ bàng tự nhiên giá tốt toàn quốc, xuất khẩu,...Dùng trong gia đình, khách sạn, resort cao cấp,...

  • Xếp theo:
Nón Cỏ Bàng - NC36

Nón Cỏ Bàng - NC36

Mã SP: KP/CC08063

Giá: Liên hệ
Nón Bàng Buông - NC35

Nón Bàng Buông - NC35

Mã SP: KP/CC08062

Giá: Liên hệ
Nón Bàng Buông - NC34

Nón Bàng Buông - NC34

Mã SP: KP/CC08061

Giá: Liên hệ
Nón Bàng Buông - NC33

Nón Bàng Buông - NC33

Mã SP: KP/CC08060

Giá: Liên hệ
Nón Bàng Buông - NC32

Nón Bàng Buông - NC32

Mã SP: KP/CC08059

Giá: Liên hệ
Nón Bàng Buông - NC31

Nón Bàng Buông - NC31

Mã SP: KP/CC08058

Giá: Liên hệ
Nón Lá Buông - NC30

Nón Lá Buông - NC30

Mã SP: KP/CC08057

Giá: Liên hệ
Nón Lá Buông - NC29

Nón Lá Buông - NC29

Mã SP: KP/CC08056

Giá: Liên hệ
Nón Lá Buông - NC28

Nón Lá Buông - NC28

Mã SP: KP/CC08055

Giá: Liên hệ
Nón Lá Buông - NC27

Nón Lá Buông - NC27

Mã SP: KP/CC08054

Giá: Liên hệ
Nón Lá Buông - NC26

Nón Lá Buông - NC26

Mã SP: KP/CC08053

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC25

Nón Cỏ Bàng - NC25

Mã SP: KP/CC08052

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC24

Nón Cỏ Bàng - NC24

Mã SP: KP/CC08051

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC23

Nón Cỏ Bàng - NC23

Mã SP: KP/CC08050

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC22

Nón Cỏ Bàng - NC22

Mã SP: KP/CC08049

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC21

Nón Cỏ Bàng - NC21

Mã SP: KP/CC08048

Giá: Liên hệ
Nón Lá Buông - NC20

Nón Lá Buông - NC20

Mã SP: KP/CC08047

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC19

Nón Cỏ Bàng - NC19

Mã SP: KP/CC08046

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC18

Nón Cỏ Bàng - NC18

Mã SP: KP/CC08045

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC17

Nón Cỏ Bàng - NC17

Mã SP: KP/CC08044

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC16

Nón Cỏ Bàng - NC16

Mã SP: KP/CC08043

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC15

Nón Cỏ Bàng - NC15

Mã SP: KP/CC08043

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC14

Nón Cỏ Bàng - NC14

Mã SP: KP/CC08042

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC13

Nón Cỏ Bàng - NC13

Mã SP: KP/CC08041

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC12

Nón Cỏ Bàng - NC12

Mã SP: KP/CC08040

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC11

Nón Cỏ Bàng - NC11

Mã SP: KP/CC08039

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC08

Nón Cỏ Bàng - NC08

Mã SP: KP/CC08038

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC10

Nón Cỏ Bàng - NC10

Mã SP: KP/CC08037

Giá: Liên hệ
Nón Lá Buông - NC09

Nón Lá Buông - NC09

Mã SP: KP/LBU08003

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC07

Nón Cỏ Bàng - NC07

Mã SP: KP/CC08036

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC06

Nón Cỏ Bàng - NC06

Mã SP: KP/CC08035

Giá: Liên hệ
Nón Cỏ Bàng - NC05

Nón Cỏ Bàng - NC05

Mã SP: KP/CC08034

Giá: Liên hệ

Kim Phuong Manufacture of handicrafts in Vietnam - Kim Phương Handicraft, Kim Phuong Company exports handicrafts in Vietnam, Vietnamese handicrafts, kimphuongcrafts, Kim Phuong Crafts,

0919.009.803

Back to top