Công ty Kim Phương Crafts, handicrafts, chuyên cung cấp các loại sản phẩm Thủ Công Mỹ Nghệ Viêt Nam được ra từ nguyên liệu cỏ bàng, cói ép, cỏ biển, lá buông, tạo các sản phẩm đa dạng và phong phú đồng thời là sản phẩm thân thiện với môi trường và người sử dụng như: giỏ xách cói, giỏ xách lá buông, túi cói, túi lá buông se, thảm cói, nón cói, thời trang, phong cách,...cam kết giá tốt nhất thị trường, chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp, xuất khẩu châu âu, á,...

  • Xếp theo:
Ống Hút Cỏ Bàng - H01

Ống Hút Cỏ Bàng - H01

Mã SP: KP/CC08067

Giá: Liên hệ
Đệm Cói Có Mút - D02

Đệm Cói Có Mút - D02

Mã SP: KP/CC08066

Giá: Liên hệ
Đệm Cói Có Mút - D01

Đệm Cói Có Mút - D01

Mã SP: KP/CC08065

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S21

Sọt Cói Đan - S21

Mã SP: KP/CC08064

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S20

Sọt Cói Đan - S20

Mã SP: KP/CC08063

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S19

Sọt Cói Đan - S19

Mã SP: KP/CC08062

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S18

Sọt Cói Đan - S18

Mã SP: KP/CC08061

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S17

Sọt Cói Đan - S17

Mã SP: KP/CC08060

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R06

Rổ Cói Đan - R06

Mã SP: KP/CC08059

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S16

Sọt Cói Đan - S16

Mã SP: KP/CC08058

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S15

Sọt Cói Đan - S15

Mã SP: KP/CC08057

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S14

Sọt Cói Đan - S14

Mã SP: KP/CC08056

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R05

Rổ Cói Đan - R05

Mã SP: KP/CC08055

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S13

Sọt Cói Đan - S13

Mã SP: KP/CC08054

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S12

Sọt Cói Đan - S12

Mã SP: KP/CC08053

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R04

Rổ Cói Đan - R04

Mã SP: KP/CC08052

Giá: Liên hệ
Giỏ Lá Buông - B02

Giỏ Lá Buông - B02

Mã SP: KP/LBU08002

Giá: Liên hệ
Nón Lá Buông - NB02

Nón Lá Buông - NB02

Mã SP: KP/LBU08003

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M15

Giỏ Xách Cói - M15

Mã SP: KP/CC08051

Giá: Liên hệ
Thảm Đệm Cói - T04

Thảm Đệm Cói - T04

Mã SP: KP/CC08050

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R03

Rổ Cói Đan - R03

Mã SP: KP/CC08049

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S11

Sọt Cói Đan - S11

Mã SP: KP/CC08048

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S10

Sọt Cói Đan - S10

Mã SP: KP/CC08047

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S09

Sọt Cói Đan - S09

Mã SP: KP/CC08046

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R02

Rổ Cói Đan - R02

Mã SP: KP/CC08045

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S03

Sọt Cói Đan - S03

Mã SP: KP/CC08039

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S02

Sọt Cói Đan - S02

Mã SP: KP/CC08038

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S01

Sọt Cói Đan - S01

Mã SP: KP/CC08037

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M04

Giỏ Xách Cói - M04

Mã SP: KP/CC08011

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S04

Sọt Cói Đan - S04

Mã SP: KP/CC08043

Giá: Liên hệ
Rổ Cói Đan - R01

Rổ Cói Đan - R01

Mã SP: KP/CC08010

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M05

Giỏ Xách Cói - M05

Mã SP: KP/CC08012

Giá: Liên hệ

Kim Phuong Manufacture of handicrafts in Vietnam - Kim Phương Handicraft, Kim Phuong Company exports handicrafts in Vietnam, Vietnamese handicrafts, kimphuongcrafts, Kim Phuong Crafts,

0919.009.803

Back to top