Công ty Kim Phương Crafts, handicrafts, chuyên cung cấp các loại sản phẩm Thủ Công Mỹ Nghệ Viêt Nam được ra từ nguyên liệu cỏ bàng, cói ép, cỏ biển, lá buông, tạo các sản phẩm đa dạng và phong phú đồng thời là sản phẩm thân thiện với môi trường và người sử dụng như: giỏ xách cói, giỏ xách lá buông, túi cói, túi lá buông se, thảm cói, nón cói, thời trang, phong cách,...cam kết giá tốt nhất thị trường, chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp, xuất khẩu châu âu, á,...

  • Xếp theo:
Thảm Đệm Cói - T01

Thảm Đệm Cói - T01

Mã SP: KP/CC08015

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M07

Giỏ Xách Cói - M07

Mã SP: KP/CC08014

Giá: Liên hệ
Thảm Đệm Cói - T03

Thảm Đệm Cói - T03

Mã SP: KP/CC08033

Giá: Liên hệ
Nón Cói Ép - NC06

Nón Cói Ép - NC06

Mã SP: KP/CC08036

Giá: Liên hệ
Nón Cói Ép - NC05

Nón Cói Ép - NC05

Mã SP: KP/CC08035

Giá: Liên hệ
Nón Cói Ép - NC04

Nón Cói Ép - NC04

Mã SP: KP/CC08034

Giá: Liên hệ
Nón Cói Ép - NC03

Nón Cói Ép - NC03

Mã SP: KP/CC08032

Giá: Liên hệ
Nón Cói Ép - NC02

Nón Cói Ép - NC02

Mã SP: KP/CC08031

Giá: Liên hệ
Nón Cói Ép - NC01

Nón Cói Ép - NC01

Mã SP: KP/CC08030

Giá: Liên hệ
Balo Cói Đan - M02

Balo Cói Đan - M02

Mã SP: KP/CC08029

Giá: Liên hệ
Balo Cói Đan - M01

Balo Cói Đan - M01

Mã SP: KP/CC08028

Giá: Liên hệ
Nón Lá Buông - NB01

Nón Lá Buông - NB01

Mã SP: KP/LBU002

Giá: Liên hệ
Giỏ Lá Buông - B01

Giỏ Lá Buông - B01

Mã SP: KP/LBU08001

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M14

Giỏ Xách Cói - M14

Mã SP: KP/CC08026

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M13

Giỏ Xách Cói - M13

Mã SP: KP/CC08025

Giá: Liên hệ
Giỏ Cói Cắm hoa - M12

Giỏ Cói Cắm hoa - M12

Mã SP: KP/CC08024

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M11

Giỏ Xách Cói - M11

Mã SP: KP/CC08023

Giá: Liên hệ
Túi Cói Cầm Tay - M10

Túi Cói Cầm Tay - M10

Mã SP: KP/CC08022

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M09

Giỏ Xách Cói - M09

Mã SP: KP/CC08021

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M08

Giỏ Xách Cói - M08

Mã SP: KP/CC08020

Giá: Liên hệ
Thảm Đệm Cói - T02

Thảm Đệm Cói - T02

Mã SP: KP/CC08017

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M06

Túi Bụng Cói - M06

Mã SP: KP/CC08013

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M05

Túi Bụng Cói - M05

Mã SP: KP/CC08018

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M03

Giỏ Xách Cói - M03

Mã SP: KP/CC08016 

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M02

Giỏ Xách Cói - M02

Mã SP: KP/CC08008

Giá: Liên hệ
Giỏ Xách Cói - M01

Giỏ Xách Cói - M01

Mã SP: KP/CC08007

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M04

Túi Bụng Cói - M04

Mã SP: KP/CC08002

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S06

Sọt Cói Đan - S06

Mã SP: KP/CC08042

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S08

Sọt Cói Đan - S08

Mã SP: KP/CC08044

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S05

Sọt Cói Đan - S05

Mã SP: KP/CC08041

Giá: Liên hệ
Sọt Cói Đan - S07

Sọt Cói Đan - S07

Mã SP: KP/CC08040

Giá: Liên hệ
Túi Bụng Cói - M01

Túi Bụng Cói - M01

Mã SP: KP/CC08001

Giá: Liên hệ

Kim Phuong Manufacture of handicrafts in Vietnam - Kim Phương Handicraft, Kim Phuong Company exports handicrafts in Vietnam, Vietnamese handicrafts, kimphuongcrafts, Kim Phuong Crafts,

0919.009.803

Back to top